國產AV

Przejd藕 do tre艣ci

Relacje Inwestorskie

國產AV S.A. Sp贸艂ka notowana na GPW

國產AV SA od lat osi膮ga bardzo dobre wyniki finansowe, wypracowuj膮c co roku nie tylko wzrost przychod贸w, ale te偶 zyskowno艣ci.

Kalendarz inwestora

  • Jednostkowy raport roczny za rok 2023
  • Jednostkowy raport za I kwarta艂 2024 roku
  • Jednostkowy raport p贸艂roczny za I p贸艂rocze 2024 roku
  • Jednostkowy raport za III kwarta艂 2024 roku

Wybrane dane finansowe

國產AV SA od lat osi膮ga bardzo dobre wyniki finansowe, wypracowuj膮c co roku nie tylko wzrost przychodów, ale te偶 zyskowno艣ci.

Wybrane dane finansowe 國產AV SA przedstawia poni偶sza tabela:

tys. PLN 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Przychody z dzia艂alno艣ci operacyjnej 575 900 922 803 990 376 422 481 437 438 414 303
Zysk z dzia艂alno艣ci operacyjnej (EBIT) 42 33 946 166 648 31 238 33 925 34 878
EBITDA 8 674 40 697 172 027 36 238 37 763 37 643
Zysk/Strata netto -14 777 24 632 132 964 26 952 25 410 27 901

 

Strategia Podatkowa

Polityka Dywidendowa

Generaln膮 zasad膮 polityki Zarz膮du 國產AV SA odno艣nie dywidendy jest realizowanie wyp艂at stosownie do wielko艣ci wypracowanego zysku i mo偶liwo艣ci Sp贸艂ki.

Zarz膮d, zg艂aszaj膮c propozycje dotycz膮ce wyp艂aty dywidendy, kieruje si臋 konieczno艣ci膮 zapewnienia Sp贸艂ce p艂ynno艣ci finansowej oraz kapita艂u niezb臋dnego do rozwoju dzia艂alno艣ci, uwzgl臋dniaj膮c mi臋dzy innymi nast臋puj膮ce czynniki:

  • potrzeby inwestycyjne wynikaj膮ce z realizacji strategii Sp贸艂ki;聽
  • stop臋 dywidendy i wska藕nik wyp艂aty stosowane przez inne sp贸艂ki notowane na GPW;
  • wymogi p艂ynno艣ciowe Sp贸艂ki, kt贸re uzale偶nione b臋d膮 od warunk贸w rynkowych, wysoko艣ci zobowi膮za艅 z tytu艂u bie偶膮cej dzia艂alno艣ci i obs艂ugi zad艂u偶enia;
  • optymalizacj臋 struktury finansowania dzia艂alno艣ci Sp贸艂ki;聽
  • przewidywan膮 rentowno艣膰 dzia艂alno艣ci operacyjnej w najbli偶szych okresach; oraz
  • zobowi膮zania wynikaj膮ce z um贸w kredytowych i innych um贸w finansowych.

Zapisz si臋 do Newslettera Inwestora

Dane osobowe s膮 przekazywane dobrowolnie i b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu przesy艂ania informacji z zakresu Relacji Inwestorskich.
Maj膮 Pa艅stwo prawo dost臋pu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: ido@mfo.pl

Kontakt dla Inwestor贸w

Relacje Inwestorskie

biuro.zarzadu@mfo.pl

Zobacz wszystkie

Zobacz wszystkie