國產AV

Przejd藕 do tre艣ci

Raporty

Raporty 产颈别偶膮肠别

Raport nr 40/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku

Publikacja listy projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju

Raport nr 39/2017 z dnia 26 pa藕dziernika 2017 roku

Wst臋pne dane finansowe 國產AV S.A. za III kwarta艂 2017 roku

Raport nr 38/2017 z dnia 23 pa藕dziernika 2017 roku

Komunikat KDPW - rejestracja papierów warto艣ciowych

Raport nr 37/2017 z dnia 20 pa藕dziernika 2017 roku

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu gie艂dowego na G艂ównym Rynku GPW akcji zwyk艂ych na okaziciela serii D spó艂ki 國產AV S.A. 

Raport nr 36/2017 z dnia 20 pa藕dziernika 2017 roku

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na G艂ównym Rynku GPW praw do akcji zwyk艂ych na okaziciela serii D spó艂ki 國產AV S.A.

Raport nr 35/2017 z dnia 20 pa藕dziernika 2017 roku

Rejestracja w depozycie papierów warto艣ciowych akcji zwyk艂ych na okaziciela serii D

Raport nr 34/2017 z dnia 17 pa藕dziernika 2017 roku

Powo艂anie komitetu audytu przez Rad臋 Nadzorcz膮 國產AV S.A.

Raport nr 33/2017 z dnia 13 pa藕dziernika 2017 roku

Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie – dotycz膮ca zmiany o ponad 1% ogólnej liczby g艂osów w Spó艂ce.

Raport nr 32/2017 z dnia 13 pa藕dziernika 2017 roku

Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie – dotycz膮ca zmiany o ponad 1% ogólnej liczby g艂osów w Spó艂ce.

Raport nr 31/2017/K z dnia 13 pa藕dziernika 2017 roku

Rejestracja podwy偶szenia kapita艂u zak艂adowego - KOREKTA

Raport nr 31/2017 z dnia 13 pa藕dziernika 2017 roku

Rejestracja podwy偶szenia kapita艂u zak艂adowego

Raport nr 30/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku

Wst臋pne dane finansowe 國產AV S.A. za I pó艂rocze 2017 roku

Raport nr 29/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku

Komunikat KDPW – rejestracja papierów warto艣ciowych

Raport nr 28/2017 z dnia 12 sierpnia 2017 roku

Uchwa艂a Zarz膮du GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu praw do akcji serii D 

Raport nr 27/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 roku

Rejestracja praw do akcji serii D w depozycie papierów warto艣ciowych

Raport nr 26/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku

Informacja o transakcjach na akcjach Spó艂ki uzyskana w trybie art.19 MAR

Raport nr 25/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku

Przydzia艂 akcji serii D

Raport nr 24/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D

Raport nr 23/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku

Podj臋cie przez Zarz膮d uchwa艂y w sprawie podwy偶szenia kapita艂u zak艂adowego Spó艂ki w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spó艂ki w ca艂o艣ci prawa poboru akcji serii D oraz zmiany Statutu Spó艂ki

Raport nr 22/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku

Uzyskanie patentu na wynalazek

Raport nr 21/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku

Rejestracja zmiany statutu spó艂ki w KRS

Raport nr 20/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku

Zawarcie znacz膮cej umowy

Raport nr 19/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadaj膮cych co najmniej 5% g艂osów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spó艂ki 國產AV S.A., które odby艂o si臋 w dniu 19 czerwca 2017 roku

Raport nr 18/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku

Powo艂anie Pana Piotra Gawrysia na cz艂onka Rady Nadzorczej

Raport nr 17/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku

Informacje na temat wysoko艣ci dywidendy za 2016 rok

Raport nr 16/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku

Tre艣膰 uchwa艂 podj臋tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó艂ki 國產AV S.A. w dniu 19 czerwca 2017 roku

Raport nr 15/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku

Kandydatura Pana Piotra Gawrysia na niezale偶nego cz艂onka Rady Nadzorczej 國產AV S.A. zg艂oszona przez akcjonariuszy Aviva Investors FIO oraz Aviva Investors SFIO.

Raport nr 14/2017 z dnia 25 maja 2017 roku

Wprowadzenie zmian do porz膮dku obrad ZWZ i zg艂oszenie projektu uchwa艂y przez Akcjonariusza

Raport nr 13/2017 z dnia 24 maja 2017 roku

Rezygnacja cz艂onka Rady Nadzorczej 國產AV S.A.

Raport nr 12/2017 z dnia 19 maja 2017 roku

Og艂oszenie o zwo艂aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 國產AV S.A.

Raport nr 11/2017 z dnia 19 maja 2017 roku

Rekomendacja Zarz膮du dotycz膮ca podzia艂u zysku netto za rok obrotowy 2016

Raport nr 10/2017 z dnia 19 maja 2017 roku

Przyj臋cie i zatwierdzenie strategii inwestycyjnej 國產AV S.A. na lata 2017-2020

Raport nr 9/2017 z dnia 16 maja 2017 roku

Uzyskanie patentu na wzór u偶ytkowy

Raport nr 8/2017 z 5 maja 2017 roku

Wst臋pne dane finansowe 國產AV S.A. za I kwarta艂 2017r.

Raport nr 7/2017 z 28 kwietnia 2017 roku

Zawarcie znacz膮cej umowy 

Raport nr 6/2017 z 17 marca 2017 roku

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozda艅 finansowych Spó艂ki za rok 2017

Raport nr 5/2017 z 7 marca 2017 roku

Wst臋pne dane finansowe 國產AV S.A. za IV kwarta艂 oraz rok 2016r.

Raport nr 4/2017 z 1 marca 2017 roku

Zmiana animatora emitenta na GPW

Raport nr 3/2017 z 10 lutego 2017 roku 

Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu 5% udzia艂u w ogólnej liczbie g艂osów Spó艂ki

Raport nr 2/2017 z 9 lutego 2017 roku 

Raport nr 1/2017 z 9 stycznia 2017 roku 

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 

Raport nr 27/2016 z 10 listopada 2016 roku

Informacja o transakcjach na akcjach Spó艂ki uzyskana w trybie art.19 MAR – zmiana powiadomienia

Raport nr 26/2016 z 28 pa藕dziernika 2016 roku

Wst臋pne dane finansowe 國產AV S.A. za III kwarta艂 2016 r.

Raport nr 25/2016 z 28 pa藕dziernika 2016 roku

Uzyskanie patentu na wynalazek

Raport nr 24/2016 z 14 pa藕dziernika 2016 roku

Informacja o transakcjach na akcjach Spó艂ki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport nr 23/2016 z 13 pa藕dziernika 2016 roku

Informacja o transakcjach na akcjach Spó艂ki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport nr 22/2016 z 6 pa藕dziernika 2016 roku

Informacja o transakcjach na akcjach Spó艂ki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport nr 21/2016 z 4 pa藕dziernika 2016 roku

Informacja o transakcjach na akcjach Spó艂ki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport nr 20/2016 z 29 wrze艣nia 2016 roku

Informacja o transakcjach na akcjach Spó艂ki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport nr 19/2016 z 28 wrze艣nia 2016 roku

Informacja o transakcjach na akcjach Spó艂ki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport nr 18/2016 z 23 wrze艣nia 2016 roku

Informacja o transakcjach na akcjach Spó艂ki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport nr 17/2016 z 22 wrze艣nia 2016 roku

Informacja o transakcjach na akcjach Spó艂ki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport nr 16/2016 z 11 sierpnia 2016 roku

Zawarcie znacz膮cej umowy

Raport nr 15/2016 z 26 lipca 2016 roku

Zawarcie znacz膮cej umowy

Raport nr 14/2016 z 26 lipca 2016 roku

Wst臋pny, szacunkowy wynik finansowy netto 國產AV S.A. za pierwsze pó艂rocze 2016 roku

Raport nr 13/2016 z 1 lipca 2016 roku

Informacja poufna

Raport nr 12/2016 z 10 maja 2016 roku

Informacja poufna

Raport nr 11/2016 z 6 maja 2016 roku

Zawarcie znacz膮cej umowy

Raport nr 10/2016 z 27 kwietnia 2016 roku

Powo艂anie Zarz膮du Spó艂ki 國產AV S.A.

Raport nr 9/2016 z 27 kwietnia 2016 roku

Powo艂anie cz艂onków Rady Nadzorczej

Raport nr 8/2016 z 27 kwietnia 2016 roku

Tre艣膰 uchwa艂 podj臋tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó艂ki 國產AV S.A. w dniu 27 kwietnia 2016 roku

Raport nr 7/2016 z 27 kwietnia 2016 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadaj膮cych co najmniej 5% g艂osów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spó艂ki 國產AV S.A. w dniu 27 kwietnia 2016 roku

Raport nr 6/2016 z 26 kwietnia 2016 roku

Kandydatura Pana Grzegorza Janasa na niezale偶nego cz艂onka Rady Nadzorczej 國產AV S.A. zg艂oszona przez akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Z艂ota Jesie艅”

Raport nr 5/2016 z 31 marca 2016 roku 

Og艂oszenie o zwo艂aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 國產AV S.A.

Raport nr 4/2016  z 31 marca 2016 roku 

Rekomendacja Zarz膮du dotycz膮ca podzia艂u zysku netto za rok obrotowy 2015

Raport nr 3/2016 K z 25 marca 2016 roku 

Zawarcie znacz膮cej umowy - korekta 

Raport nr 3/2016 z 25 marca 2016 roku 

Zawarcie znacz膮cej umowy 

Raport nr 2/2016 z 15 marca 2016 roku 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozda艅 finansowych Spó艂ki za rok 2016

Raport nr 1/2016 z 14 stycznia 2016 roku 

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

Raport nr 22/2015 z 6 listopada 2015 roku

Zawarcie z NCBiR umowy o dofinansowanie projektu

Raport nr 21/2015 z 16 wrze艣nia 2015 roku

Informacja poufna

Raport nr 20/2015 z 17 lipca 2015 roku

Postanowienie s膮du o zmianie wpisu do rejestru zastawów

Raport nr 19/2015 z 19 czerwca 2015 roku

Postanowienie s膮du o wpisie do rejestru zastawów

Raport nr 18/2015 z 19 czerwca 2015 roku

Zawarcie umowy znacz膮cej

Raport nr 17/2015 z 15 czerwca 2015 roku

Informacja poufna

Raport nr 16/2015 z 15 czerwca 2015 roku

Informacja poufna

Raport nr 15K/2015 z 15 czerwca 2015 roku 

Informacja poufna - korekta

Raport nr 15/2015 z 15 czerwca 2015 roku

Informacja poufna

Raport nr 14/2015 z 1 czerwca 2015 roku

Postanowienie s膮du o wpisie do rejestru zastawów

Raport nr 13/2015 z 1 czerwca 2015 roku

Animator Rynku dla akcji spó艂ki 國產AV S.A.

Raport nr 12/2015 z  13 maja 2015 roku

Informacje na temat wysoko艣ci dywidendy za 2014 rok

Raport nr 11/2015 z  13 maja 2015 roku

Tre艣膰 uchwa艂 podj臋tych przez ZWZ

Tre艣膰 uchwa艂 ZWZ 國產AV S.A.

Raport nr 10/2015 z  13 maja 2015 roku

Zmiana rekomendacji Zarz膮du w sprawie podzia艂u zysku netto za rok obrotowy 2014

Raport nr 9/2015 z  13 maja 2015 roku

Projekt uchwa艂y zg艂oszony przez akcjonariusza

Uchwa艂a nr 2 - projekt

Raport nr 8/2015 z  13 maja 2015 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadaj膮cych co najmniej 5% g艂osów na ZWZ

Raport nr 7/2015 z  6 maja 2015 roku

Informacja poufna - otrzymanie dofinansowania w ramach POIG

Raport nr 6/2015 z 15 kwietnia 2015 roku

Og艂oszenie o zwo艂aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 國產AV S.A

Raport nr 5/2015 z 24 marca 2015 roku

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozda艅 finansowych Spó艂ki za rok 2015

Raport nr 4/2015 z 20 marca 2015 roku

Raport nr 3/2015 z 18 marca 2015 roku

Raport nr 2/2015 z 16 lutego 2015 roku

Raport nr 1/2015 z 14 stycznia 2015 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Raport nr 28/2014 z 20 listopada 2014 roku

Informacja poufna

Raport nr 27/2014 z 12 listopada 2014 roku

Korekta raportu kwartalnego III kwarta艂 2014r.

Raport nr 26/2014 z 2 lipca 2014 roku

Komunikat GPW w sprawie zawarcia umowy o pe艂nienie zada艅 animatora emitenta

Raport nr 25/2014 z 27 czerwca 2014 roku

Przyst膮pienie do Programu Wspierania P艂ynno艣ci

Raport nr 24/2014 z 26 czerwca 2014 roku

Informacja poufna

Raport nr 23/2014 z 30 maja 2014 roku

Zawarcie znacz膮cej umowy

Raport nr 22/2014 z 30 maja 2014 roku

Informacja poufna

Raport nr 21/2014 z 30 maja 2014 roku

Tre艣膰 uchwa艂 podj臋tych przez ZWZ 國產AV S.A. w dniu 29 maja 2014 roku

Tre艣膰 uchwa艂 podj臋tych przez ZWZ Spó艂ki 國產AV S.A. w dniu 29 maja 2014 roku

Raport nr 20/2014 z 30 maja 2014 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadaj膮cych co najmniej 5% g艂osów na ZWZ

Raport nr 19/2014 z 6 maja 2014 roku

Zawarcie znacz膮cej umowy 

Raport nr 18/2014 z 30 kwietnia 2014 roku

Og艂oszenie o zwo艂aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 國產AV S.A.

Raport nr 17/2014 z 3 kwietnia 2014 roku

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozda艅 finansowych Spó艂ki za rok 2014

Raport nr 16/2014 z 1 kwietnia 2014 roku

Wynik kontroli Urz臋du Kontroli Skarbowej w 艁odzi

Raport nr 15/2014 z 28 stycznia 2014 roku

Informacja o nabyciu akcji

Raport nr 14/2014 z 27 stycznia 2014 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Raport nr 13/2014 z 17 stycznia 2014 roku

Informacja o nabyciu akcji

Raport nr 12/2014 z 16 stycznia 2014 roku

Informacja o nabyciu akcji

Raport nr 11/2014 z 16 stycznia 2014 roku

Informacja o nabyciu akcji

Raport nr 10/2014 z 14 stycznia 2014 roku

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Raport nr 9/2014 z 14 stycznia 2014 roku 

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Raport nr 8/2014 z 14 stycznia 2014 roku 

Informacja o zmianie wysoko艣ci i struktury kapita艂u zak艂adowego spó艂ki 國產AV S.A.

Raport nr 7/2014 z 14 stycznia 2014 roku 

Komunikat Zarz膮du GPW o dodaniu akcji spó艂ki 國產AV S.A. do indeksów WIG oraz WIG-Poland 

Raport nr 6/2014 z 10 stycznia 2014 roku 

Komunikat Zarz膮du GPW - kwalifikacja spó艂ki 國產AV S.A. do segmentu 5 PLUS

Raport nr 5/2014 z 8 stycznia 2014 roku 

Komunikat Rejestracja Papierów Warto艣ciowych 

Raport nr 4/2014 z 8 stycznia 2014 roku 

Wprowadzenie do obrotu gie艂dowego na G艂ównym Rynku GPW akcji zwyk艂ych na okaziciela serii A, B i C spó艂ki 國產AV S.A.

Raport nr 3/2014 z 8 stycznia 2014 roku 

Rejestracja akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Warto艣ciowych

Dopuszczenie papierów warto艣ciowych do obrotu gie艂dowego na G艂ównym Rynku GPW

Raport nr 1/2014 z 3 stycznia 2014 roku 

Przyst膮pienie do systemu ESPI

 

Raporty EBI

Raporty okresowe