aAV

Przejdź do treści

O Firmie

aAV - lider rynku zimnogiętych profili stalowych

Naszym Celem strategicznym jest zdobycie pozycjiwiodącego producenta profili stalowych w Europie. Jesteśmy obecni na 50 rynkach eksportowych. Stale zwiększamy zdolności produkcyjne i moc przerobową.

Strategia i plany dalszego rozwoju

Poprawa efektywności

Optymalizacja procesów i organizacji. Szkolenia i programy dla rozwoju kompetencji pracowników

Zdobywanie rynków zagranicznych

Zaistnienie w szerszej świadomośći odbiorców europejskich. Zwiększenie udziału eksportu w strukturze sprzedaży.

Dywersyfikacja sprzedaży i rynku

Dywersyfikacja asortymentowa, poszerzanie grona odbiorców o nowe branże. Dywersyfikacja geograficzna, zwiększanie portfela odbiorców.

Rozwój organiczny

Stałe zwiększanie zdolności produkcyjnych i mocy przerobowych. Inwestycje infrastrukturalne w hale produkcyje oraz nowoczesny park maszynowy.

ԲԴǷɲԴść

Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o innowacyjność procesową i produktową. Stała współpraca z ośrodkami badawczymi i jednostkami naukowymi.

Inwestycje

Usprawnienie logistyki i gospodarki magazynowej. Wdrożenie nowych produktów dla nowych branż. Rozbudowa centrum badawczego.

Misja Firmy

Przedsiębiorstwo to nie tylko maszyny i aktywa, to przede wszystkim ludzie i ich oczekiwania. Naszą misją jest wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom, a przede wszystkim:

  • dostarczanie Klientom wyrobów o najwyższej jakości;
  • stały wzrost wartości firmy dla jej Akcjonariuszy;
  • spełnianie ambicji Pracowników poprzez interesujące i dobrze wynagradzane miejsca pracy.

W swojej działalności kierujemy się wartościami, które dla Klientów są najważniejsze: jakość, czas i uczciwa cena. Połączenie tych trzech elementów możliwe jest dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w produkcji profili stalowych.

śɾ峦Ծ o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy

Uprzejmie oświadczamy, że spółka aAV S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy w związku z załącznikiem i do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku.

śɾ峦Ծ

Władze Spółki

W 2000 roku zakłada aAV Sp. z o.o., zostaje jej udziałowcem i prezesem zarządu. W latach 2000–2013 doprowadza do dynamicznej ekspansji spółki – pod zarządem Tomasza Mirskiego aAV zostaje krajowym liderem wsprzedaży wzmocnień stalowych do produkcji okien ijednocześnie uruchamia produkcję skomplikowanych profili specjalnych.

W2011 roku wspólnie z pozostałymi udziałowcami przekształca aAV współkę akcyjną.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu wBiałymstoku (specjalizacja gospodarczo-finansowa) oraz studiów zzakresu rachunkowości w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent studiów doktoranckich wKolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2004 – 2010 świadczył pomoc prawną w spółce handlowej ASCON Sp. z o.o. będącej wyłącznym przedstawicielem niemieckiej spółki PLUSTEC.

Absolwent Wydziału Elektroniki iTechnik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (wzakresie telekomunikacji). Wlatach 2000–2002 rozpoczynał karierę zawodową jako specjalista ds. uruchomień w międzynarodowej spółce telekomunikacyjnej – SIEMENS. Wlatach 2002–2003 współtworzył i był dyrektorem ds. produkcji współce produkującej okna PCW – WERK sp. zo.o.

Rada Nadzorcza

Marek Mirski

przewodniczący Rady Nadzorczej

śɾ峦Ծ kandydata

Życiorys kandydata

Izabela Turczyńska-Buszan

członkini Rady Nadzorczej

śɾ峦Ծ kandydatki

Życiorys kandydatki

Tomasz Mróz

członek Rady Nadzorczej

śɾ峦Ծ kandydata

Życiorys kandydata

Marcin Pietkiewicz

członek Rady Nadzorczej

śɾ峦Ծ kandydata

Życiorys kandydata

Piotr Gawryś

członek Rady Nadzorczej

śɾ峦Ծ kandydata

Życiorys kandydata

53
% udział eksportu w sprzedaży ogółem
150
tys. ton rocznego wolumenu sprzedaży profili
24
godzinna produkcja
330
wykwalifikowanych pracowników
aAV S.A. Certyfikat ISO 9001:2015 ENG

aAV S.A. Certyfikat ISO 9001:2015 ENG

Certificate for the following activities "Production and distribution of slit steel coils, cold rolled steel sections, steel blanks and metallurg

aAV S.A. Certyfikat ISO 9001:2015

aAV S.A. Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie: "Produkcja oraz sprzedaż taśm, kształtowników zimnogiętych, elementów stalowych i wyrobów hutniczych."

aAV S.A. Certyfikat ISO 14001:2015

aAV S.A. Certyfikat ISO 14001:2015

Certyfikat ISO 14001:2015 w zakresie: "Produkcja oraz sprzedaż taśm, kształtowników zimnogiętych, elementów stalowych i wyrobów hutniczych."

aAV S.A. Certyfikat ISO 45001:2018

aAV S.A. Certyfikat ISO 45001:2018

Certyfikat ISO 45001:2018w zakresie: "Produkcja oraz sprzedaż taśm, kształtowników zimnogiętych, elementów stalowych i wyrobów hutniczych."

Spółka aAV S.A.  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000399598 wysokość kapitału zakładowego 1 321 498,00 PLN opłacony w całości | NIP 837-16-05-871 | NIP europejski: PL 8371605871 | Regon: 017195803 | Numer rejestrowy BDO: 000028378 | Konta bankowe: Bank Millennium S.A. PLN: 95 1160 2202 0000 0002 3619 6131 | EUR IBAN: PL60 1160 2202 0000 0002 3619 6179 | SWIFT: BIGBPLPW